Słońce
to niezależność
energetyczna

Podczerwień
- Energia Życia

Ogrzewanie Kościoła

Czy ogrzewać kościół?

 

Na temat potrzeby zbadania ogrzewania i zabezpieczenia świątyni zabrał głos II Synod Diecezji Lubelskiej obradujący w latach 1977–1985. W czwartej części rozdziału III Życie liturgiczne, zatytułowanej Inne akty kultu, punkt 8 poświęcono ogrzewaniu i zabezpieczeniu świątyni. Pod pozycją 265 zapisano: „Duszpasterze winni zadbać o odpowiednie ogrzewanie kościołów. Zainstalowanie ogrzewania powinno być uprzednio skonsultowane z Kurią Diecezjalną. Do rządcy kościoła należy dbanie o właściwą konserwację i zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń kościelnych przed zniszczeniem. Każdy obiekt sakralny i wyposażenie wnętrza powinny być ubezpieczone”.

Negatywne skutki niewłaściwego sytemu grzejnego zastosowanego w kościołach odczuwają Włosi. W latach 80. instalowali w swoich zabytkowych kościołach nagrzewnice, ogrzewanie wentylatorowe nadmuchowe gazowe i olejowe. Negatywne efekty nie były widoczne od razu, ale wystarczyło niespełna ćwierćwiecze nieprawidłowego ogrzewania, aby dokonać takich zniszczeń, jakich zabytki te nie doznały od początku swojego istnienia (przesuszanie, pękanie i wypaczanie drewnianych rzeźb i ołtarzy, pękanie fresków, zmiany kolorów, osadzanie sadzy i kurzu itp.

Dlatego tak bardzo ważny jest odpowiedni dobór systemu ogrzewania.

Kościół ma znacznie więcej uwarunkowań utrzymania mikroklimatu niż muzeum. Z obiektu muzealnego dzieła sztuki można przenieść, w kościele budowla i wyposażenie tworzy jedność

 • ogrzewanie nie powinno mieć wpływu lub mieć minimalny wpływ na mikroklimat panujący w kościele,
 • nie należy zaburzać harmonii wyposażenia wnętrza obcymi elementami,

ogrzewanie powinno być skuteczne – strefowe w danym czasie i miejscu.


DOBÓR ODPOWIEDNIEGO SYSTEMU OGRZEWANIA

 

Ogrzewanie kościoła jest zagadnieniem złożonym. Ten, kto powiedział, że najlepszym ogrzewaniem kościoła i dla kościoła, jest brak ogrzewania, miał sporo racji (zachowanie mikroklimatu kościoła). Jeżeli jest już wola ogrzewania, nie może ono szkodzić świątyni, natomiast powinno być skuteczne dla ludzi.

Ogrzewanie kościoła, oprócz wzrostu temperatury, powoduje także spadek wilgotności powietrza, przez co stanowi zagrożenie dla materiałów, takich jak drewno, z którego wykonane są rzeźby, ołtarze, konfesjonały, ławki i inne elementy wyposażenia. Spadek wilgotności zachodzący w czasie ogrzewania prowadzi do wysychania drewna, jego skurczu, deformacji i uszkodzeń.

Należy dążyć do wyboru takiego systemu grzejnego, który będzie powodował zmiany wilgotności mieszczące się w dotychczasowych wahaniach wilgotności mikroklimatu lokalnego, do którego obiekty zaaklimatyzowały się w przeszłości, czyli będzie nawiązywał do historycznych warunków mikroklimatycznych panujących w kościele.

Biorąc pod uwagę kryterium minimalnych zmian wilgotnościowych mikroklimatu kościoła, można uwzględnić tylko dwa możliwe podejścia nieszkodliwe dla wyposażenia:

 1. Utrzymywanie i kontrolowanie stałej temperatury i wilgotności przez cały rok, co oznacza m.in. ogrzewanie kościoła od października do końca marca, czyli ogrzewanie ciągłe przez cały sezon grzewczy – ogrzewanie kubaturowe.
 2. Czasowe, strefowe ogrzewanie podczerwienią w strefach, w których przebywają wierni. Takie ogrzewanie powoduje minimalne zmiany wilgotności zbliżone do naturalnych i nie jest szkodliwe dla materiałów wrażliwych wyposażenia świątyni.
  Należy rozważyć zastosowanie ogrzewania strefowego na poziomie podłogi w danym czasie i miejscu.

Dla kościoła najważniejsze jest rozprowadzenie wewnątrz świątyni tego ciepła w wymaganym miejscu i w określonym czasie, gdy przebywają w nim ludzie.

Najogólniej rzecz ujmując, człowiek przebywający w pozycji nieruchomej w czasie około jednej godziny nie powinien odczuwać przenikliwego zimna. Gdy tak się dzieje, następuje u niego znużenie, zmęczenie i w związku z tym nie może on w pełnym skupieniu uczestniczyć w nabożeństwie. Tę niedogodność odczuwają zwłaszcza ludzie starsi, często z uwagi na dolegliwości nóg nabyte już wcześniej właśnie wskutek zimna.

Najbardziej narażonymi na zimno częściami ciała człowieka są kończyny dolne – nogi wyziębiane przez dochodzące z podłogi zimno. Obniżenie temperatury stopy ludzkiej o więcej niż 4 °C odczuwane jest jako dolegliwość: „zimne stopy”, „zimne nogi”, „ciężkie nogi” „zimne kolana”. Dolegliwość ta z czasem prowadzi do chronicznych chorób narządu ruchu.

Dlatego największy problem stanowi temperatura podłogi – nigdy nie powinna spadać poniżej 17° C (bosa stopa). Najszybciej wychłodzenie organizmu następuje poprzez trzymanie stóp na zimnej posadzce (czterokrotne zwiększenie upływu ciepła przez buty i ubranie).

Przy wyborze systemu ogrzewania należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

 • gwarancja na niezawodność działania systemu
 • gwarancja, że zastosowany system spełni założenia projektowe
 • wykazu kosztów zakupu urządzeń wraz z niezbędnymi akcesoriami, kosztu montażu
 • wykazu kosztów eksploatacyjnych: paliwa, obsługi, składowania, inspekcji
 • wykazu kosztów przeglądów, zezwoleń, napraw: bieżących, okresowych, części zamiennych
 • wskazania okresu amortyzacji w celu określenia lat pracy danego systemu,


Systemy grzewcze stosowane w kościołach

 

Niewiele systemów grzewczych spełnia podstawowe wymogi ogrzewania kościoła.

Definicja systemu grzejnego właściwego ogrzewania kościoła brzmi następująco: system zaprojektowany i skonstruowany specjalnie pod kątem wymogów specyfiki kościoła. System ten powinien obejmować urządzenia grzejne, ich rozmieszczenie i dystrybucję ciepła do stref przebywania ludzi oraz pracy w żądanym miejscu i przedziale czasowym.

WYBÓR…INFRARED !!!


PODSTAWOWE ZALETY SYSTEMU GRZEJNEGO HALLER

 • minimalizujący wpływ ogrzewania na mikroklimat panujący w kościele
 • niezakłócający harmonii wyposażenia wnętrza obcymi elementami
 • trwały i solidny, wieloletni
 • zapewniający natychmiastowe ciepło w danym czasie i miejscu
 • zapewniający możliwość ogrzewania sektorowego
 • skuteczny i bezpieczny
 • cichy, niewidoczny
 • niezawodny
 • energooszczędny
 • bezobsługowy

Ogrzewanie podławkowe- strefowe

 

 

Promiennik Saturn

 

 

Promiennik Saturn z oświetleniem LED

 

 

Sunlike Polska - Centrum Energii Słonecznej - Ogrzewanie Kościoła

Umów się
na bezpłatną wycenę !

Ul. Wiosenna 12
55-003 Nadolice Małe
NIP 8971784095

Kontakt telefoniczny:
+48 888 55 10 10

email: biuro@sunlike.eu