Finansowanie fotowoltaiki

Gwarantujemy naszym klientom pomoc i doradztwo w kwestiach finansowych

Kredyt na fotowoltaikę i pompę ciepła

Oferujemy tzw „ekopożyczki” bezpośrednio kierowane do prosumentów indywidualnych, oferujące kredyty na zakup oraz montaż paneli PV oraz pomp ciepła. Współpracujemy z bankami takimi jak Credit Agricole, Alior Bank, Santander oraz BNP Paribas pomagając w uzyskaniu dofinansowania przez naszych klientów.

Atrakcyjne oprocentowanie

Elektroniczny proces kredytowy bez wychodzenia z domu

Do 10 lat na spłatę kredytu

Szybka decyzja kredytowa

Dotacje rządowe

Program dopłat w wysokości do prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i ciepła.

Program ten obejmuje:

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW
 • zakup i montaż magazynów ciepła – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.
 • zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
 • zakup i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS:

  ✓  HEMS (ang. home energy management system) – system zarządzania energią w budynku – optymalizacja działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła) wszelkich potrzeb energetycznych w budynku.

  ✓ EMS (ang. energy management system)  – system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia Inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła lub potrzebami chłodniczymi, według ustalonych priorytetów (bezpośrednie pokrycie potrzeb elektrycznych – magazynowanie energii elektrycznej – magazynowanie ciepła- pokrycie potrzeb chłodniczych) a w przypadku nadmiaru produkowanej energii – oddanie do sieci energetycznej. Nie są kwalifikowane pojedyncze elementy np. inteligentne gniazdka.

Kwalifikowalność pojedynczego elementu jest uwzględniona w przypadku, gdy jest on częścią składową całego systemu zarządzania energią w budynku (HEMS/EMS).

Nabór wniosków trwa od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r.

UWAGA: Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Moje Ciepło 2022 to nowy program rządowych dopłat do zakupu i montażu powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe

Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: najpierw inwestycja, potem refundacja w postaci bezzwrotnej dotacji. Jest to rozwiązanie stosowane także w innych programach powszechnych prowadzonych przez NFOŚiGW.

Potencjalni wnioskodawcy pod uwagę muszą wziąć jeszcze jedną kwestię formalną – warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej  (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.

Współczynnik można znaleźć w projekcie w charakterystyce energetycznej.

Program rządowych dopłat do wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła (np. pompy ciepła, folie grzewcze), montażu wentylacji mechanicznej i instalacji paneli fotowoltaicznych. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Możliwość odliczenia od podatku wydatków poniesionych na zrealizowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Ulga ta może być łączona z dotacją z programu Mój Prąd oraz Czyste powietrze. Możliwe jest odliczenie od dochodu wydatków do 53 000 zł.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

SKORZYSTAJ Z DOSTĘPNYCH FORM WSPARCIA FINANSOWEGO NIE OBCIĄŻAJĄC SWOJEGO BUDŻETU

Wsparcie dla przedsiębiorstw

Pożyczki unijne dla firm

✓ Jedną z możliwości finansowania są pożyczki unijne na projekty ekologiczne z korzystnym i stałym oprocentowaniem.

✓ Oferujemy wsparcie w ubieganiu się o pożyczki

✓ Nasz zespół na bieżąco monitoruje lokalne programy wsparcia inwestycji OZE

Leasing

✓ Forma wynajmu długoterminowego

✓ Natychmiastowe oszczędzanie bez konieczności lokowania całości kapitału własnego.

✓ Oszczędności generowane przez instalację fotowoltaiczną pokrywają część kosztów związanych z ratą leasingową

✓ Minimum wymaganych formalności aby uzyskać środki – proces oparty na uproszczonych procedurach

Pożyczka leasingowa

✓ Zbliżona do tradycyjnego kredytu bankowego

✓ Prosta procedura uzyskania pożyczki

✓ Warunki pożyczki leasingowej uzależnione wyłącznie od pożyczkobiorcy

✓ Przedsiębiorca od razu staje się właścicielem instalacji fotowoltaicznej lub innego źródła OZE

✓ Niska wysokość rat