Finansowanie fotowoltaiki

Gwarantujemy naszym klientom pomoc i doradztwo w kwestiach finansowych

Kredyt na fotowoltaikę i pompę ciepła

Oferujemy tzw „ekopożyczki” bezpośrednio kierowane do prosumentów indywidualnych, oferujące kredyty na zakup oraz montaż paneli PV oraz pomp ciepła. Współpracujemy z bankami takimi jak Credit Agricole, Alior Bank, Santander oraz BNP Paribas pomagając w uzyskaniu dofinansowania przez naszych klientów.

Atrakcyjne oprocentowanie

Elektroniczny proces kredytowy bez wychodzenia z domu

Do 10 lat na spłatę kredytu

Szybka decyzja kredytowa

Dotacje rządowe

Program dopłat w wysokości nawet do  58 tys. złotych  skierowany do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalacje fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing. 

Mój prąd 5.0 na co można dostać dotację? 

Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW.  do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)

Moc instalacji PV musi być dobrana  w taki sposób aby roczna ilość wyprodukowanej i oddanej do sieci energii nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii pobranej w tym samym okresie rozliczeniowym.

Zakup i montaż magazynu energii elektrycznej o pojemności minimum 2 kWh do 16 tys. zł 

cena zakupu i montażu magazynu energii, przeliczając na 1 kW nie może przekroczyć 6 tys. zł (bez kosztów transportu).

Zakup i montaż pomp ciepła (PC) –

Pompa ciepła powietrze/woda do 12,6 tys. zł 

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 19,4 tys. zł 
Pompa ciepła gruntowa o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 28,5 tys. zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze do 4,4 tys. zł

Zakup i montaż magazynu ciepła –   do 5 tys. zł.

Do magazynu ciepła zaliczamy  zasobniki CWU zasilane pompą ciepła  lub kotłem elektrycznym, zasobniki CWU z grzałką elektryczną, ale również bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory zasilane pompa ciepła lub kotłem elektrycznym, bufory ciepła z zasobnikiem CWU (będące jednym urządzeniem), pompy ciepła do CWU z zasobnikiem (oddzielnym lub zintegrowanym). Minimalna pojemność zbiornika lub bufora to 20 litrów

Zakup i montaż systemów do zarządzania energią HEMS/EMS – do 3 tys. zł jedynie wtedy, gdy inwestor zdecyduje się jednocześnie na magazyn ciepła lub magazyn energii.

Zakup i montaż kolektorów słonecznych   do 3,5 tys. złł od 1 do maksymalnie 50 sztuk, o łączonej powierzchni czynnej od 0,5 do 30 m2.

Nabór wniosków trwa od 22.04.2023 r. do 22.12.2023 r lub do wyczerpania środków. 

UWAGA: Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Moje Ciepło 2023 to nowy program rządowych dopłat do zakupu i montażu powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny pamiętać o bardzo istotnych zasadach:

 1. najpierw inwestycja, potem refundacja w postaci bezzwrotnej dotacji.
 2. nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
 3. złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 4. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 5. warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. 

Program rządowych dopłat do wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła (np. pompy ciepła, folie grzewcze), montażu wentylacji mechanicznej i instalacji paneli fotowoltaicznych. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotację można otrzymać na następujące działania: 

 • docieplenie budynku,
 • wymiana starego kotła na pompę ciepła,
 • montaż wentylacji z rekuperacją,
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • wymiana stolarki okiennej.

Na dofinansowanie w programie mogą liczyć właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Czyste Powietrze  2023 – ile można otrzymać?

Dotacja w ramach programu „Czyste Powietrze” wynosi:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania 
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania 

W roku 2023 rozszerzono progi dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy rządu. Od 1 stycznia wynoszą one kolejno 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (wcześniej 1564 zł) i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym (wcześniej 2189 zł).

 

Każdy ma możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego wydatków poniesionych na zrealizowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. 

Za co ulga termomodernizacyjna?

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 

Ulga termomodernizacyjna – ile można odliczyć?

 • 17%  dla osób fizycznych od kwoty brutto  przy zarobkach do 100 tys. zł
 • 19% dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na podstawie podatku liniowego 
 • 32% dla osób fizycznych, które uzyskały dochód powyżej 100 tys. zł 

Kwota brutto zawsze pomniejszona jest o kwotę dofinansowanie z programów Mój Prąd lub Czyste Powietrze. 

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

SKORZYSTAJ Z DOSTĘPNYCH FORM WSPARCIA FINANSOWEGO NIE OBCIĄŻAJĄC SWOJEGO BUDŻETU

Wsparcie dla przedsiębiorstw

Pożyczki unijne dla firm

✓ Jedną z możliwości finansowania są pożyczki unijne na projekty ekologiczne z korzystnym i stałym oprocentowaniem.

✓ Oferujemy wsparcie w ubieganiu się o pożyczki

✓ Nasz zespół na bieżąco monitoruje lokalne programy wsparcia inwestycji OZE

Leasing

✓ Forma wynajmu długoterminowego

✓ Natychmiastowe oszczędzanie bez konieczności lokowania całości kapitału własnego.

✓ Oszczędności generowane przez instalację fotowoltaiczną pokrywają część kosztów związanych z ratą leasingową

✓ Minimum wymaganych formalności aby uzyskać środki – proces oparty na uproszczonych procedurach

Pożyczka leasingowa

✓ Zbliżona do tradycyjnego kredytu bankowego

✓ Prosta procedura uzyskania pożyczki

✓ Warunki pożyczki leasingowej uzależnione wyłącznie od pożyczkobiorcy

✓ Przedsiębiorca od razu staje się właścicielem instalacji fotowoltaicznej lub innego źródła OZE

✓ Niska wysokość rat

  Dofinansowania unijne dla firm 2023 

 Sprawiedliwa Transformacja – dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki)   z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się̨ do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności.

Na co można pozyskać dofinansowanie:

 1. Zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej – wsparcie ściśle powiązanej z celami procesu transformacji subregionu. Preferowane będą̨ projekty skutkujące powstaniem miejsc pracy (EPC). 
 2. koszty nabycia gruntu,
 3. koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego,
 4. koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej,
 5. leasing finansowy wyżej wymienionej nieruchomości – spłaty rat kapitału gruntów, nieruchomości zabudowanych.
 6. kapitału gruntów, nieruchomości zabudowanych.
 7. koszt wyburzenia budynków 
 8. materiały i roboty budowlane 
 9. koszty nabycia nowych środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i  przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu.
 10. część kapitałowa raty leasingu finansowego nowych środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości).

Dofinansowanie działa na terenie całego kraju, wysokość przyznanych środków jest zależna od lokalizacji. Tak się to rozkłada :

 1. Subregion wałbrzyski obejmuje powiaty w województwie dolnośląskim: świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski.
 • 45% dla MŚP
 • 35% dla średnich przedsiębiorstw 
 • Plus 7% dofinansowania na koszty pośrednie 
 • Plus 10% jeżeli złożymy operat szacunkowy nieruchomości niezabudowanej lub gruntu, albo 15% przy inwestycji znajdującej się w specjalnej strefie ekonomicznej. 

Wartość dofinansowania

 1. Minimalna wartość całkowita projektu: 918 tysięcy złotych
 2. Maksymalna wartość́ kosztów kwalifikowanych: 40 mln złotych 
 1. MŚP z województwa śląskiego (podregiony – katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski; sosnowiecki).
 • Do 85% dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wartość dofinansowania

 1. Makro inwestycje – minimalna wartość dofinansowania 5 mln złotych 
 2. Mikro inwestycje – minimalna wartość dofinansowania 500  tysięcy złotych. Maksymalna wartość́ projektu nie może przekroczyć́ 2  mln złotych

RESZTA KRAJU – 45% 

Firma Sunlike Polska, oferuje pełne wsparcie przy składania wniosków, nie pobierając opłat za napisanie projektu i złożenie wniosku, rozliczamy się z klientem po wypłacie dofinansowania. 

Dofinansowanie dla rolników 2023 

Środki z NFOŚiGW 

Wnioski można składać od 25.01.2023 do 15.12.2023 w swoim oddziale, pod względem lokalizacji NFOŚiGW

Dla spółdzielni i rolników w dwóch formach :

 1. W formie dofinansowania do 45% kosztów kwalifikowanych
 2. W formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych

Za co można uzyskać dofinansowanie ?

 1. Instalacja fotowoltaiczna w przedziale od 10 kW do 1 MW
 2. Instalacja fotowoltaiczna, magazynem energii w przedziale od 10 kW do 1 MW
 3. Biogazownia i elektrownia wodna w przedziale od 10 kW do 1 MW
 4. Turbina wiatrowa od 10 kW do 1 MW
 5. Kogenerator o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW